Przejdź do treści

Testowanie dostępności

Projekt Akademia Testowania Oprogramowania ma na celu utworzenie pierwszej tego typu akademii dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją karierę w testowaniu oprogramowania. W tym celu partnerstwo opracuje 3 ścieżki szkoleniowe: testowanie zwinne, testowanie automatyczne i testowanie dostępności. Zostały one wybrane w oparciu o aktualne i pojawiające się potrzeby rynku pracy.

Obszar, na którym skupimy się w ramach tego szkolenia, to „Testowanie dostępności”. Głównym celem uczniów jest zaznajomienie się z tematem i leżącym u jego podstaw sposobem myślenia, aby mogli polegać na swojej wiedzy i postawić pierwsze (zaawansowane) kroki w testowaniu dostępności.

Upewnij się, że używasz tego ebooka jako towarzysza nauki!

Mamy nadzieję, że dzięki temu szkoleniu pomożemy uczniom odnaleźć się w nowej roli poprzez zdobycie nowej wiedzy, takiej jak:

 • wiedza na temat różnych niepełnosprawności i ich ograniczeń,
 • regulacje i standardy związane z dostępnością
 • narzędzia pomagające w testowaniu dostępności
 • sposoby dotarcia do osób niepełnosprawnych
 • zarys sposobów propagowania

Studenci powinni także nabyć umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł oraz sposobów docierania do osób niepełnosprawnych oraz członków ich organizacji i społeczności.

Kurs ten kładzie nacisk na potrzebę systematycznej i bezbronnej pracy oraz brania pełnej odpowiedzialności za swoje wyniki, krytycznego podejścia do informacji pozyskiwanych z różnych źródeł oraz otwartości na potrzeby innych ludzi.

Każda część kursu będzie obejmować następujące elementy:

 • Szybkie informacje na temat tematów, celów i wyników sekcji.
 • Pretest – sposób na sprawdzenie wiedzy ucznia przed rozpoczęciem nauki nowych zagadnień.
 • Materiały – filmy, infografiki, nagrania audio i artykuły.
 • Ćwiczenia – pomogą uczniom zaangażować się w zaliczenie danej części.
 • Quiz z pytaniami otwartymi – pozwalający uczniom zrozumieć, co wiedzą, a czego nie.
 • Posttest – końcowy test sekcji

Informacje o kursie

Kurs Instructorzy

Polish Coach Polish Coach Author
Spanish coach Spanish coach Author
German Coach German Coach Author
Portuguese Coach Portuguese Coach Author

FREE

Za darmo

Experiencing – Perceive

Experiencing – Understand

Experiencing – Use

Experiecing – Interact

5.6 Contribute 

Perspective gaining – Perceive

Perspective gaining – Understand

Perspective  gaining – Use

Perspective gaining – Interact

Perspective gaining – contribute

Advocating – Perceive

Advocating – Understand

Advocating – Use

Advocating – Interact

Advocating – Contribute

 

Dodaj komentarz

Translate »