Przejdź do treści

O projekcie

Uzasadnienie projektu

Testowanie oprogramowania to zestaw technik, procesów i podejść, których celem jest pomoc w zwalczaniu ryzyka, wykrywaniu błędów lub luk podczas opracowywania oprogramowania i wsparcie ich rozwiązywania przed dostarczeniem oprogramowania, a także sprawdzenie, czy rzeczywiste oprogramowanie spełnia oczekiwane wymagania.

  • Ponieważ oprogramowanie jest integralną częścią naszego życia, testowanie oprogramowania staje się coraz ważniejsze, będąc jednym z kluczowych działań przy opracowywaniu jakiegokolwiek oprogramowania.

Odpowiednio przetestowane oprogramowanie znacznie poprawia niezawodność, bezpieczeństwo i wysoką wydajność, co dodatkowo przekłada się na oszczędność czasu, efektywność kosztową i zadowolenie klienta. Oprogramowanie, które nie działa poprawnie, może powodować wiele problemów, takich jak utrata pieniędzy lub czasu.

Zapotrzebowanie na testerów oprogramowania rośnie, rosną również możliwości zatrudnienia. Mimo to istnieje istotny niedobór testerów oprogramowania. Aby zmniejszyć ten niedobór, należy szkolić nowych specjalistów i zachęcać nowo przybyłych do wejścia w sektor IT.

Niestety, zarówno na poziomie szkoleniowym, jak i programowym w dziedzinie testowania oprogramowania istnieje obecnie ogromna luka między tym, co jest potrzebne, a tym, co jest oferowane. Obecne materiały szkoleniowe są często przestarzałe. Istnieje wiele różnych krótkich kursów na temat narzędzi do testowania oprogramowania, ale nie ma dostępnej zatwierdzonej i ustrukturyzowanej ścieżki szkoleniowej (tj. kursu VET lub studiów podyplomowych). Dlatego oferta edukacyjna w tym obszarze jest ograniczona, niedostosowana do realnych wymagań rynku IT, a co więcej, nie nadaje się do szkolenia osób bez doświadczenia. Utrudnia to możliwość szkolenia nowych testerów oprogramowania i blokuje możliwość podjęcia pracy.

Nasz innowacyjny wkład

Projekt SoftwareTesting Academy to 32-miesięczny projekt partnerski, który łączy zarówno rozwój innowacji, jak i współtworzenie poprzez współpracę ponadnarodową w ramach konsorcjum. W tym celu projekt będzie pracował nad rozwojem:


  • Ścieżek edukacyjnych z obszaru testowania dla początkujących. Przedstawią one innowacyjny model szkolenia dla początkujących, którzy chcą rozwijać karierę zawodową w testowaniu oprogramowania, określając wymagane umiejętności i wiedzę dla specjalistów od testowania oprogramowania.
  • Materiałów i zasobów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe dla każdej ścieżki szkoleniowej zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia. W ten sposób zostanie zastosowana metoda agile learning. Materiały będą zawierać dynamiczny, angażujący program nauczania, który obejmie różne poziomy wiedzy, zapewni praktyczne doświadczenie i w tym samym czasie.zaspokoi indywidualne potrzeby ucznia.
  • Internetowej platformy edukacyjnej. Platforma wykracza daleko poza ideę uczenia się ograniczonego do kursów i może być postrzegana raczej jako rodzaj biblioteki, dostarczającej materiały edukacyjne dostosowane do zindywidualizowanej ścieżki szkoleniowej ucznia. W rezultacie platforma będzie potężnym i elastycznym narzędziem do nauki i współpracy online.
  • Kursów szkoleniowych, które będą prowadzone online i samodzielnie, ale uczniowie będą również mieli wsparcie od trenera agile, który przeprowadzi kontrolę nad uczącym się i w razie potrzeby przeprowadzi ciągłą ocenę.

Konsorcjum

Projekt SoftwareTesting Academy jest realizowany przez multidyscyplinarne i wysoce komplementarne konsorcjum 4 podmiotów reprezentujących zarówno środowisko akademickie, jak i przemysł.

Ceprof – Centros Escolares De Ensino Profissional

Portugal

Szkoła zawodowa Espinho (ESPE) została założona w celu kształcenia lepszych specjalistów na rynek pracy. Przez lata ESPE ewoluowało, aby sprostać potrzebom przedsiębiorstwa i jest jednym z najważniejszych dostawców pracowników na rynek pracy w regionie.

ESPE jest krajowym liderem w opracowywaniu i dostarczaniu szkoleń VET w zakresie nowych technologii, a także doświadczenie w opracowywaniu programów nauczania VET w innowacyjnych programach nauczania, takich jak robotyka i Druk 3D.

W jaki sposób przyczynisz się do sukcesu projektu Software Testing Academy?

PROF organizacja finansująca ESPE będzie koordynować projekt. Naszym udziałem w projekcie będzie zarządzanie projektem i wszystkimi jego działaniami. W ostatnich etapach projektu, CEPROF będzie pracował nad opracowaniem rezultatu projektu nr 4, ponieważ ma doświadczenie w opracowywaniu wysokiej klasy szkoleń.

Amaris Consulting

Amaris Consulting jest niezależną firmą konsultingową oferującą doradztwo i rozwiązania dla firm. Zrzesza ponad 7000 osób z 95 różnych narodowości, rozproszonych na 5 kontynentach i w ponad 60 krajach. Z ponad 1000 klientami na całym świecie od ponad dekady wdrażamy rozwiązania w dużych projektach. Nasi eksperci angażują się we wszystkie sektory, od usług finansowych i transportu po opiekę zdrowotną i technologię.

W jaki sposób przyczynisz się do sukcesu projektu Software Testing Academy?

Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie w testowaniu i zapewnianiu jakości, Amaris będzie kierował rozwojem platformy i zasobów e-learningowych z grywalizacją, a także będzie współtworzył materiały szkoleniowe i narzędzia programistyczne. Ponadto Amaris przyczyni się również do stworzenia nowego modelu szkoleniowego, gwarantującego, zgodność z potrzebami rynku IT. Dodatkowo Amaris weźmie udział w realizacji pilotażowych szkoleń online w Hiszpanii i na całym świecie.

Quality Minds

Jesteśmy młodą firmą informatyczną, która oferuje usługi w zakresie zapewnienia jakości w zwinnym tworzeniu oprogramowania. Nasz zespół składa się z ponad 300 ekspertów w dziedzinie testowania i tworzenia oprogramowania, architektury IT i inżynierii. Doradzamy naszym klientom, oferujemy warsztaty i pracujemy „hands-on” nad projektami IT. Pracujemy również nad poprawą edukacji w organizacjach. Wierzymy, że sukces pojedynczego projektu IT opiera się na holistycznym podejściu, które zwiększa zapewnienie jakości. Kierujemy się tą zasadą, jako firma. Jesteśmy organizacją agile i uczymy się od siebie nawzajem. Dla nas sukces jest definiowany przez wizjonerskie i odpowiednie rozwiązania opracowywane wspólnie z naszymi klientami.

W jaki sposób przyczynisz się do sukcesu projektu Software Testing Academy?

QualityMinds posiada doświadczenie w dziedzinie testowania oprogramowania, a także edukacji i szkoleń. W tym konkretnym projekcie chcemy skupić się na doskonaleniu umiejętności uczenia się i zdobywaniu doświadczenia w edukacji. Zespół quality learning połączył zasady agile z badaniami pedagogicznymi. Jest to nowe podejście agile, które stawia jednostkę w centrum, a tym samym zaspokaja bezpośrednio potrzeby ucznia, QualityMinds zaprojektuje i wdroży zwinne koncepcje uczenia się i nauczania dla Akademii. Ponadto QualityMinds będą szkolić trenerów agile, aby pomóc uczniom zdefiniować czy cele uczenia się zgodnie z ich potrzebami, motywacją i wcześniejszą wiedzą. Trenerzy agile pomogą również w refleksji nad procesem uczenia się i adaptacją, a także w określeniu odpowiedniej treści, którą może wybrać uczestnik.

WSEI – University of Economics and Innovation in Lublin

Wyższa Szkoła Ekonomii i innowacji w Lublinie – WSEI jest polską niepaństwową uczelnią wyższą, która oferuje pełne studia wyższe w wielu dyscyplinach akademickich. Z liczbą 6 500 studentów, jest to uznany w kraju Uniwersytet, angażujący się w partnerstwa z organizacjami i instytucjami UE w celu wspierania edukacji, szkoleń i badań. WSEI posiada Wydział Informatyki prowadzący aktualne studia na kierunku Informatyka oferujące 4 specjalności takie jak: grafika i multimedia, bazy danych i Business Intelligence, programowanie i technologie internetowe oraz sieci i bezpieczeństwo informacji. Wszystkie z nich obejmują praktyczne działania rozwojowe, dla których umiejętności testowania mają duże znaczenie.

W jaki sposób przyczynisz się do sukcesu projektu Software Testing Academy?

WSEI będzie czuwać nad dobrymi praktykami edukacyjnymi i zgodnością ze standardami edukacyjnymi, zwłaszcza w trakcie opracowywania nowatorskiego modelu kształcenia. WSEI będzie również współorganizować powstawanie materiałów i narzędzi szkoleniowych, a także przyczyni się do rozwoju platformy i zasobów e-learningowych. Ponadto będzie uczestniczyć w realizacji pilotażowych szkoleń online.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat projektu?

Możesz zostawić wiadomość tutaj.

Translate »