Przejdź do treści

SOFTWARE TESTING ACADEMY

Szkolenie testerów oprogramowania poprzez równość społeczną i edukacyjną

Software Testing

Academy

Software Testing Academy ma na celu opracowanie spersonalizowanych kursów szkoleniowych, aby wyposażyć przyszłego testera oprogramowania w odpowiedni zestaw praktycznych i aktualnych umiejętności, aby odpowiedzieć na potrzeby rynku. W tym celu projekt realizuje następujące cele szczegółowe:

  • Stworzenie spersonalizowanego modelu szkoleniowego dla przyszłych specjalistów pracujących przy testowaniu oprogramowania.
  • Utworzenie Europejskiej Akademii i narzędzi edukacyjnych (platformy, materiałów, zasobów, itp.) w celu zapewnienia aktualnych szkoleń z zakresu testowania oprogramowania.

Aspekty innowacyjne

Projekt SoftwareTesting Academy stworzy pierwszą tego rodzaju Akademię integracyjną dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją karierę w obszarze testowania oprogramowania.


Otwiera bardziej zindywidualizowaną ścieżkę uczenia się, przyczyniając się do szkolenia skoncentrowanego na uczniu, w którym uczniowie są aktywnymi uczestnikami własnego procesu uczenia się. Nasze podejście opiera się na zwinnym uczeniu się, aby traktować uczniów indywidualnie, stawiając ich jako podstawowy element całego cyklu szkoleniowego.

Dzięki zindywidualizowanej metodologii projekt zaoferuje możliwości szkoleniowe grupom docelowym na różnych etapach ich życia: studentom, młodym dorosłym, bezrobotnym dorosłym i osobom ze środowisk defaworyzowanych, umożliwiając im zarządzanie transformacją na rynku pracy. Nasz model szkolenia oparty na sprawiedliwości edukacyjnej jest znaczącym krokiem w kierunku podnoszenia kwalifikacji osób zagrożonych bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem społecznym, przyczyniając się w ten sposób do budowania integracyjnych społeczności w Europie.

Oczekiwane skutki w trakcie realizacji projektu

01

Utworzenie Europejskiej Akademii, która zapewni aktualne kursy szkoleniowe w zakresie testowania oprogramowania.

02

Stworzenie europejskiej społeczności uczącej się obecnych i przyszłych specjalistów z sektora testowania oprogramowania.

03

Poprawa umiejętności i kompetencji obecnych i przyszłych specjalistów z sektora testowania oprogramowania w innych krajach UE, a także na całym świecie.

04

Zwiększone możliwości pracy w dziedzinie testowania oprogramowania dla uczestników, zwłaszcza wśród osób ze środowisk defaworyzowanych.

05

Większa świadomość możliwości zatrudnienia w obszarze testowania dla wszystkich.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat projektu?

Możesz zostawić wiadomość tutaj.

Translate »